Bejelentés


Esküvői meghívók Olcsón egyedit!


Meghívó idézetek

 

Rengeteg idézetet gyűjtöttünk össze, biztosan találtok megfelelőt!

 

Idézetek versekből


Akarod, hogy jó legyek?
A szememet csókold,
Hadd lássam a mélyben
Az elásott kincseket.
(Ady Endre)

***

Szeretem fölséges
Voltomat e nászban,
S fényes biztonságom
Valakiben, másban,
De nagyon szeretem.
(Ady Endre)

***

Mert engem nézett.
Te vagy a bölcse,
Mesterasszonya
Az ölelésnek.
Áldott ezerszer
Az asszonyságod,
Mert engem nézett,
Mert engem látott.
S mert nagyon szeretsz:
Nagyon szeretlek
S mert engem szeretsz:
Te vagy az Asszony,
Te vagy a legszebb.
(Ady Endre)

***

Hiszem, hogy egymást szeretve,
egymást megértve, könnyebb lesz élni,
s bármi sors állna is elénkbe,
a boldogságot el fogjuk érni.
(Ady Endre)

***

Egy napvirág-szemű menyasszony
s egy napsugár-lekű legény.
Tubarózsa illatozzon
s áldott legyen mámoruk.
(Ady Endre: A mi gyermekünk)

***

Amikor megszólal az orgona zenéje,
Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen,
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze.
Szeretni akarlak és megtartani, mindörökre,
Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom,
Melyet vissza soha nem kérek.
Szeress egy életen át,
úgy, mint én téged,
Akkor is ha megöregszünk,
És akkor is, ha már nem élek.
(Ady Endre)

***

Ami fél, azt ne fogadd,
egészet akarj és egészet adj!
(Ady Endre)

***

Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten,
és szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.
(Arany János)

***

Szerelmem, ó szerelmem! nincs oly álom
több mint te vagy és nincs olyan valóság:
márványdarázsként zsongasz méla nyáron
szívemben s karcsún nyílsz mint sárga rózsák.
(Babits Mihály: Beloved, o, beloved)

***

Ó, új gyönyörűség, mit senki még nem érzett,
nincsen neved, hát hogyan hívjalak?
Új vágyam új nyila, új mesterséggel élzett,
rád új dal kéne, most talált szavak.
E régi rím, ez elavult alak
frissen kinyílt napod mily szégyenkezve zengi,
ó, új vágy! Új csoda a nap alatt!
Ó, új gyönyörűség, mit még nem sejtett senki!
(Babits Mihály: Strófák a wartburgi dalnokversenyről)

***

Mély, fémfényű, szürke szépszínű szemedben, édesem,
csodálatos csillogó csengők csilingelnek csöndesen,
csendesen, - hallani nem lehet, talán látni sem:
az látja csak, aki úgy szeret, mint én, édesem!
(Babits Mihály: Szerelmes vers)

***

Hitegessem, csalogassam,
tán nőül vesz kereken,
s menyasszonyi ajándékul
a világot adja nekem!
(Babits Mihály: Aliscum éjhajú lány)

***

Tégy engem mint egy pecsétet a te kebeledre, mint egy bélyeget karodra,
mert kemény a szerelem mint a koporsó, és erős mint nagy vizeknek sodra.
No, szerelmem gyere menjünk a mezőre, illatoznak künn a mandragórák;
Már a szőllő is virágzik, s kifakadtak ajtónk előtt a gyümölcshozó fák.
(Babits Mihály)

***

És fogadom:
legigazabb vágyam, hogy sose hagyjalak el,
hogy veled végre magammá lehessek,
és nem fogadom, hogy iszonyúan szeretlek.
Csak szeretlek.
(Baranyi Ferenc: Fogadom)

***

Mert tudom, hogy tudod, szeretlek,
s tudod, hogy tudom, szeretsz,
már nem a csillagok között kereslek,
de ott, ahol lehetsz
konyhában, ágyban - nem holdfényparton,
de ott, ahol megjöhetsz,
mégis, egyetlen csodámnak tartom,
hogy szeretlek, s te szeretsz.

(Bella István)

***

Patakok vagyunk,
együtt rohanunk
a hatalmas tenger felé.

Madarak vagyunk,
gyorsan szárnyalunk
hamvaskék felhők közé.

Virágok vagyunk,
száll az illatunk
zöldellő mezők fölé.

Szeretlek, szeretsz,
veled lépek
szerelmünk oltára elé.
(Berta Attila)

***

Tegyen mást boldoggá a sors csalfa kénye:
Nékem te légy dajkám s ápolóm, Szerelem!
Zöld myrtus koszorúd a pályám szép reménye,
S könnyel ázott kendőd légyen szemfödelem.
(Berzsenyi Dániel)

***

Ne rejtőzz el, úgyis látlak!
Rádcsukom a szempillámat.
Benn dörömbölsz a szívemben,
s elsimulsz a tenyeremben,
s elsimulsz az arcom bőrén,
mint vadvízen a verőfény.
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy,
nagyon jó, hogy velem vagy,
Mindenekben megtalállak,
s öröm markol meg, ha látlak.
Nézz rám, szólok a szemednek,
ne fuss el, nagyon szeretlek!
(Buda Ferenc)

***

A hatalmas szerelemnek
megemészutő tüze bánt.
Te lehetsz írja sebemnek,
gyönyörű kis tulipánt!

Szemeid szép ragyogása
eleven hajnali tűz,
ajakid harmatozása
sok ezer gondot elűz.

Teljesítsd angyali szókkal,
szeretőd amire kért:
ezer ambrózia csókkal
fizetek válaszodért.
(Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem)

***

A boldogságtól ordítani tudnék
Az egész világ rögtön tudja meg
Végképp az enyém lettél végképp a tied lettem
Másképp ez nem történhetett
(Dobos Attila: A boldogságtól ordítani tudnék)

***

Eljegyeztelek nehéz szerelemmel
téged, ki hű vagy és halk, mint az ég,
s felesküszöm szelíd szép, kezedre,
hogy el ne hagyjalak, amíg csak élsz.
( Garai Gábor)

***

A hitet másoktól szereztem
mint égig érő ablakot,
akik látták magukat bennem
azoknak én csillag vagyok.
Én viszont nekik köszönhettem
az egész égboltozatot..
(Gyurkovics Tibor: Hála)

***

Finom kis kezed az én kezemben,
többé soha el nem eresztem.
Így megyünk az oltár elé kettesben,
te vagy a fény az életemben.
Egymásra nézünk, csillog a szemünk,
e szemekben látszik szerelmi hevünk.
Nem ért nekünk semmi galádság,
nincs más hátra, mint az örök boldogság.
(Hajas Sándor)

***

Ígérd meg azt, hogy kezed
Kezemből vissza nem veszed,
S hogy szeretni fogsz akkor is,
Mikor már én is vén leszek.
(Heltai Jenő)

***

Jó érezni azt, hogy szeretlek,
nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
rejtőzködni a mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már szememben
élnek és néznek.
S érezni azt, ha szép, veled szép,
s csak veled teljes az élet.
(Illyés Gyula)

***

Nélküled
mint az olló egy fele
- van árvább ennél? -
suta a sorsom,
hogy vágjak vele?
Mit kezdenék,
ha nem szeretnél?
(Illyés Gyula)

***

Tedd a kezed
homlokomra,
Mintha kezed
kezem volna.

Úgy őrizz, mint
ki gyilkolna,
mintha éltem
élted volna.

Úgy szeress,
mintha jó volna,
mintha szívem
szíved volna.
(József Attila)

***

Hiába fürösztöd önmagadban,
csak másban moshatod meg az arcodat.
(József Attila)

***

És beleborzongok, látván,
hogy Nélküled éltem.
(József Attila)

***

Csak azért nem szeretlek most még jobban, mert nem lehet már ennél jobban szeretni valakit.
(József Attila: Levél Vágó Mártához)

***

Aki halandó, csak halandót
szerethet halhatatlanul.
(József Attila)

***

Amit szívedbe rejtesz,
Szemednek tárd ki azt;
Amit szemednek sejtesz,
Szíveddel várd ki azt.
(József Attila)

***

Az én szívem sokat csatangolt,
de most már okul és tanul.
Aki halandó, csak halandót
szerethet halhatatlanul.
(József Attila: Az én szívem sokat csatangolt)

***

Rejtelmek ha zengenek,
őrt állok, mint mesébe.
Bebújtattál engemet
talpig nehéz hűségbe.
Szól a szellő, szól a víz,
elpirulsz, ha megérted.
Szól a szem és szól a szív,
folyamodnak teérted.
Én is írom énekem:
ha már szeretlek téged,
tedd könnyűvé énnekem
ezt a nehéz hűséget.
(József Attila)

***

Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.
(József Attila)

***

Visz a vonat, megyek utánad,
talán még ma meg is talállak,
talán kihül e lángoló arc,
talán csendesen meg is szólalsz:
Csobog a langyos víz, fürödj meg!
Íme a kendő, törülközz meg!
Sül a hús, enyhítse étvágyad!
Ahol én fekszem, az az ágyad.
(József A.: Óda)

***

A semmi ágán ül szívem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szelíden
s nézik, nézik a csillagok.
(József Attila: Lassan, tűnődve - reménytelenül)

***

Csókot, csókra adjon aki hű nem állnok,
Aki büszke arra, hogy mellett állok,
Aki míg én alszom őrködik könnyezve,
És ha ébren vagyok kacagó a kedve.
(József Attila)

***

Friss daloló szerelemmel elődbe
Vonszolom ifjú szívem s kacagok -
Öltsd a karomba, hej, öltsd a karod,
S hagyd a kezed a kezembe örökre.
(József Attila)

***

Lehet, hogy gyenge még a hangunk
lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
de indulunk a szépet, jót akarjuk,
érezzük, hogy hitünknek szárnya van.
(Juhász Gyula)

***

Egy mosolygásod volt csak minden,
de nekem elég volt egészen,
és én úgy őrzöm e mosolygást,
miként a napsugárt a tenger.
(Juhász Gyula: Első szerelem)

***

Te édes-kedves társam,
miféle szerződés ez?
Micsoda isten írta,
Mikor szívünkbe írta?
(Kaffka Margit)

***

Már néha gondolok a szerelemre.
Milyen lehet - én Istenem - milyen?
Találkoztam tán véle messze-messze,
Valahol Andersen meséiben?
Komoly és barna kislány lesz. Merengő.
A lelke párna, puha selyemkendő.
És míg a többiek bután nevetnek,
Virágokat hoz majd a kis betegnek.
Ágyamhoz ül. Meséskönyv a szeme.
Halkan beszél, csak nékem, soha másnak.
Fájó fejemre hűs borogatást rak.
És kacagása hegedű-zene.
Egy lány, ki én vagyok. Hozzám hasonló.
Különös, titkos és ritkán mosolygó.
Az éjbe néző. Fáradt. Enyhe. Csöndes.
Csak széttekint, és a szobánkba csönd lesz...
(Kosztolányi Dezső)

***

Nem érti szív, nem érti elme sem,
hogy mint szeretlek, szerelmesem.
(Kosztolányi Dezső)

***

A játszótársam, mondd akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig, mindig játszani?
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált.
(Kosztolányi Dezső)

***

Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd, légy hű mindhalálig!
(Madách Imre)

***

Köszönöm, hogy te vagy.
Az órát köszönöm, amelyben fényt nyert e világtalan világ,
Köszönöm, hogy kezed kinyújtottad felém,
S árnyául elfogadtál sugárzó életednek.
(Móra Ferenc)

***

Élve, remélve több fényt
hívjunk tavaszi örvényt
zúzmarás téli fákra,
s erre a nagy világra.
A legszebb dal felszálljon,
emberben vérré váljon,
legyen a szívek táján
örökös tűzszivárvány.
(Nagy László)

***

Amióta szerelembe estem,
Igazán, hogy féleszű vagyok,
Szembekötősdit játszanak fejemben
S falnak mennek a gondolatok.
(Petőfi Sándor)

***

Fa leszek, ha fának vagy virága.
ha harmat vagy: én virág leszek.
harmat leszek, ha te napsugár vag,
csak hogy lényink egyesüljenek.

Ha, leányka, te vagy a mennyország:
akkor én csillaggá változom.
Ha, leányka, te vagy a pokol:
hogy egyesüljünk, én elkárhozom.
(Petőfi Sándor: Fa leszek, ha)

***

Ha volnék világlátó nap:
Ott hagynám az eget,
S a nagyvilág helyett nem néznék
Mást, mint szemeidet!
(Petőfi Sándor)

***

Hazugság, mit tartanak közönségesen,
hogy házasságban megszűnik a szerelem!
(Petőfi Sándor)

***

Szeretem a mosolyod
S könnyeid egyaránt,
Szeretem erényid
Tiszta sugárzását,
Szeretem hibáid
Napfogyatkozását,
Szeretlek, kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Amint embernek csak
Szeretni lehet.
(Petőfi Sándor)

***

Ím szerelmem ekkép változik, de
soha meg nem szűnik mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelídebb is...
Gyakran csendes a folyó, de mély!
(Petőfi Sándor)

***

Az első szerelem visszavezeti a szívet eredeti ártatlanságához; ekkor láthatni, mily tisztán került ki a lélek az Isten kezéből.
(Petőfi Sándor)

***

A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.
(Pilinszky János)

***

A tengerpartot járó kisgyerek mindig talál a kavicsok közt egyre, mely mindöröktől fogva az övé és soha, senki másé nem is lenne.
(Pilinszky János)

***

Mert kell valaki,
akihez beszélsz,
Mert kell egy másik,
mások ellen,
Ne áltasd magad,
ennyi az egész,
De ez eltéphetetlen.
(Rab Zsuzsa)

***

Én én vagyok magamnak
s néked én te vagyok,
a te én vagy magadnak,
két külön hatalom.
S ketten mi vagyunk.
De csak ha vállalod.
(Radnóti Miklós: Kis nyelvtan)

***

Két karodban ringatózom
csöndesen.
Két karomban ringatózol
csöndesen.
Két karodban gyermek vagyok,
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te,
hallgatlak.
Két karoddal átölelsz te,
ha félek.
Két karodban nem ijeszt majd
a halál nagy
csöndje sem.
Két karodban a halálon,
mint egy álmon

Átesem.
(Radnóti Miklós)

***

Szép, mint a fény és oly szép, mint az árnyék,
s kihez vakon, némán is eltalálnék.
(Radnóti Miklós
)

***

Nálad kívül nincsen
semmi én örömem,
veled vagyok, szívem,
én gyönyörűségem.
(Radvánszky János)

***

Nap kihűl, a Föld kiszárad,
az ég üres lesz nélküled,
és én senki vagyok,
ha te nem vagy velem.
Annyira szeretlek!
(Sütő András)

***

hogyne szeretném hát ami
csak vagy, s mind, ami láthatatlan,
ami a külső lét mögött van
és már isteni rejtelem?
(Szabó Lőrinc: Mint még sohasem)

***

Felhő az arca, s a szava szél, mely lelkem fellegeit
kergeti, kergeti napba-árnyba s bennem zúg parttalan.
(Szabó Lőrinc: Felhő)

***

Kezünkben a szerelem édessége csókolózik,
mikor ujjaink véletlenül összeölelkeznek.
(Szabó Lőrinc: Erdei szerelem)

***

S köszöntem a véletleneknek,
istennek és minden csodának,
hogy kitaláltak, megcsináltak,
s valahogy elhoztak nekem,
csak neked nem tudtam sosem
megköszönni. Szerelmedet.
(Szabó Lőrinc: Köszönöm, hogy szerettelek)

***

Mert minden nő te vagy; s e vén
fickó, akit megsokszoroztál,
téged szeret csak Benne, s most már
benned minden szerelem: Én!
(Szabó Lőrinc)

***

Nem érdekel, mi lesz, mi volt,
lelkünk egy pillanat,
égünk s minden tüzet kiolt
már-már egyetlen mozdulat.
(Szabó Lőrinc)

***

Hinni a szépet, lehetetlent,
hogy egyszer valóra válik.
Hinni a vágyban, akaratunkban.
Ha kell, hát bízni halálig.
(Szabó Lőrinc)

***

Karod fonja nyakam köré a szél,
a napban csókod messzi tüze él,
közelebb vagy hozzám mindenkinél.
(Szabó Lőrinc: Mintha Tündér!)

***

Kétszer-egy sors az isten előtt,
szövetség nem lehet se más se különb:
hogy én mi vagyok, nem tudom,
csak azt, hogy benned bizhatom,
bármennyit sírtál, hadakoztál,
jönne új vihar, rámhajolnál,
magad ellen is átkarolnál.
(Szabó Lőrinc)

***

Minden percedet csókolom,
nem múlik ízed az ajkamon,
csókolom a földet, ahol jársz,
csókolom a percet, mikor vársz,
messziről kutatlak, kereslek,
szeretlek, szeretlek, szeretlek.
(Szabó Lőrinc)

***

Elkapom az arcod és a pillanat
szeszélyét, minden mozdulatodat,
mint mély eget a mély tenger szíve,
befogadlak, mint senki sohase,
hívlak, jössz, eldobsz, és várlak megint,
és szeretlek a parancsod szerint,
sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
Néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz s imád,
és nem akar lenni, csak általad,
csak az árnyéka annak, ami vagy.
(Szabó Lőrinc)

***

Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz és imád,
és nem akar lenni csak általad,
csak az árnyéka annak, ami vagy.
(Szabó Lőrinc)

***

Fény vagy te is, lobogj hát, melegíts, égess,
hinned kell, hogy a világ teveled is ékes.
(Tóth Árpád)

***

Szerelmedért
Eltépett lelkemet
Istentől újra visszakérném,
Dicsőbb erénnyel ékesíteném,
S örömmel nyújtanám neked
Szerelmedért.
(Vörösmarty Mihály)

***

Ne néz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egész világ nem a mi birtokunk;
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
(Vörösmarty)

***

Hejh, galambom, gyere hozzám,
Tövistelen az én rózsám,
Nemrég hordom kalapomon,
Neked szedtem a hajnalon;
Ha megtetszik, vedd el azt is,
Végy el hozzá magamat is:
Ketten leszünk az örömre,
Ketten a keserűjére.
(Vörösmarty Mihály: A kérő)

***

A szerelmes csillagot hordoz szemében:
Annak nincs sötét s homály;
Bár bolyongjon éj felében,
Kedvesére rátalál.
(Vörösmarty)

***

Sorsunk egybeforr,
együtt megyünk tovább,
az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm,hogy szeretsz,
s hogy hiszel nekem,
hogy megosztod az életed velem.
(Vörösmarty)

***

Csak azt tudom, hogy társra sose várt
az én szívem, s lettél egyszerre társa,
elvéve tőle életet s halált,
hogy visszaadd másféle ragyogásra;
hol bennem erdő volt: dúvad- s madár-had
hazátlan csörtet villámtűz elől;
és kunyhóm összedől,
ha benne otthonod meg nem találtad.
(Weöres Sándor)

***

A csókod festi kékre az eget,
szemed színétől zöldülnek a fák.
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ.
(Weöres Sándor)

 


Dalszövegek


Arra születtem, hogy megszeressenek,
S megszeressem én is azt, akit lehet.
Arra születtem, hogy boldog is legyek,
S tovább adjam egyszer az életemet."
(Adamis Anna)

***

Kezemet nyújtom,
Kérlek ismerj fel
Értsd meg, amit mondok
Kérlek fogadj el
Ha nálad lesz egy kérdés
Nálam biztos lesz egy válasz
Ha választanod kell
Kérlek engem válassz.
(Ákos)

***

Őrült szerelem, amit érted érzek,
Nem feledem, ahogy ránk talált,
Őrült szerelem, igazi szenvedéllyel ég, úgy vágytam rá.
Őrült szerelem, ami hozzád szólít,
Nem feledem, ahogy ránk talált,
Őrült szerelem, igazi szenvedéllyel ég, úgy ég.
(Baby Gaby & Lala: Őrült szerelem)

***

Próbáltam másokkal, máshogyan.
Ma egyik is, másik is messze van.
És véletlen, úgy lehet, de téged már féltelek.
Őrizz meg! Elveszek, ha nem figyelsz rám.
(Balázs Fecó: Változnak az évszakok)

***

Te is tudod jól, hogy gyengék, törékenyek vagyunk
A szándékunk lehet jó és mégis hibázhatunk
Mert könnyű bántanunk egymást, vagy önmagunk
De nem hazudhatunk, mert egymásért vagyunk
(Bojtorján: Összetartozunk)

***

Teremts otthont nekem.
Ha szeretsz, ne ígérj semmit sem.
Teremts otthont nekem,
a szívedben.
(Bojtorján: Teremts otthont)

***

Szívedben őrzöl engem rég,
Bárhol vagy szíved engem véd,
Így mostmár mindenem Tiéd,
Amíg csak élek.
Nem kell, hogy bármi jót ígérj,
Nem kell már rég, hogy értem élj,
Már úgyis mindenem Tiéd,
Amíg csak élek!
(Crystal)

A boldogság és én nem jöttünk össze sohasem
Amíg nem kerültem el hozzád
A boldogság és én az vadonatúj szerelem
Amíg nem találtam rád egyszerűnek tűnt a világ
Éltem úgy, ahogy azt mástól láttam
Bölcs nyugalom árnyékában
Szépen, szerényen, álomszegényen
A boldogság és én most jöttünk össze igazán
Most, hogy itt vagy már velem
Most van mit féltenem
Mert a boldogság és én az te meg én
(Cserháti Zsuzsa: A boldogság és én)

***

Különös éjszaka volt
Fények úsztak a Dunán
Mint játékos papírhajók
Nem látta más, csak a hold
És a fények a Dunán, hogy
Így történt az első csók
(Csinibaba: Különös éjszaka)

***

Minden érzés, amit adtál, jó volt nekem,
Minden, mi te voltál, jó volt nekem.
Minden szavad megérint, megéget,
Bezár szívembe téged
(Edda)

***

Lennék harang, mi érted szól,
Vigasz lehetnék, ha búcsúzol.
Lennek szél, mely elkísér,
Minden dal, ami benned él.
(Edda)

***

Összedőlhet fenn a magas ég,
leomolhat minden, ami ép.
Egy a fontos, hogy Te szeress,
minden más csak semmiség.

Örök életet élsz énvelem,
vár reánk a kéklő végtelen.
Mert a sors egymásnak szánja,
kiket összeköt a szerelem.
(Edith Piaf)

***

Nekem ő a segítség
Vele túljuthatok mindenen
Mikor az ajka hozzám ér
Én a kezébe adom az életem
(Fiesta: Bailar)

***

Bújtass el, ringass el az öledben,
érints meg engem, hogy érezzem, hogy létezel!
Őrizz meg engem, mindhalálig vigyázz rám,
hogy ne legyen több szerelmetlen éjszakám!
(Geszti Péter)

És most már tudom,
már tudom, már tudom,
hogy hova megyek
Tudom, már tudom,
már tudom,
hogy veled leszek ...
(Illés: Utcán)

***

Ismerem azokat a szavakat,
amelyeket még ki sem ejtettél.
Már tudom hová tartasz,
mikor még el sem indulsz.
Tudok a féltett titkaidról,
amiket mélyen elrejtesz.
Mindent tudok rólad, kedvesem,
nem vagyok kém, csak szeretlek!
(Jim Morrison)

***

A Szerelem érintés, az érintés Szerelem,
A Szerelem kéznyújtás, elérni a Szerelmet.
A Szerelem kérni, hogy szeressenek.

A Szerelem te vagy,
Te és én,
A Szerelem tudni,
Mik lehetnénk.

A Szerelem szabad, a szabadság Szerelem,
A Szerelem élet, megélni a Szerelmet.
A Szerelem kívánni, hogy szeressenek.
(John Lennon)

***

Megpróbáltalak
levegőnek nézni,
de rájöttem,
levegő nélkül
nem tudok élni.
(John Lennon)

***

Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel
Így állunk elébe mi,
Ketten egy szerelemmel.
(John Lennon)

***

Igen a válasz és ebben biztos vagy.
Az "igen" belenyugvás, hagynod kell.
Hagynod kell, hogy úgy legyen.
(John Lennon)

***

Arra gondolok, Néked mit adhatok
Minek örülnél, és örökké magadnál tarthatod
Itt a két kezem, ez van nekem
Tudod jól, ezt adom Đ ez mindenem.
(Koncz Zsuzsa: Itt a két kezem)

 

***

Mint fényes égi jel, a régen várt,
Úgy tündökölt, hogy feledtük az éjszakát.
Bontotta szirmait és egyre nőtt,
Mint készülő szövetség ég és föld között.
(Koncz Zsuzsa: Csillagvirág)

***

Az vagy nekem, mint földnek az ég.
Az vagy nekem, mint égnek a kék.
Az vagy nekem, mint télnek a hó.
Az vagy nekem, mint csendnek a szó.
(LGT: Vallomás)

***

Arra születtünk, hogy mindig menjünk, meg ne álljunk,
Induljunk tovább, induljunk tovább.
Holnapodnak minden kulcsa két kezemben van,
Nyitott szemmel álmodom, de nem vagyok magam.
(LGT: Arra születtünk)

***

Nézz rám szeretettel,
Szeress a szemeddel,
Simogass kezeddel,
Ölelj a szemeddel!
Ölelj a szemeddel!
(Lyra: A szemeddel)

***

Testünk lesz a föld,
lelkünk lesz az ég,
álmaink a tűz,
mely mindörökké ég.
(Napoleon Boulevard)

***

Fájna, érzem, hogyha nem volnál,
Fájna, kérlek, néha gondolj rám,
Nem kell a harc, nem kell az álom,
Legyek tiéd, nem kérek mást!
(Napoleon Boulevard: Hidd el, jönnek még jobb idők)

***

 

Mert a szerelmem voltál,
a szerelmem vagy,
A szerelmem leszel,
és szeretve, szeretve vagy.
(Presser Gábor)

***

És a tenyered befogja a szemeimet,
De én a szívemmel látom az igazi neved.
Itt az élet határán, a másik oldalon,
Enyém a világ de tiéd a hatalom.
(PUF: Közel az éjfél)

***

Ne tudja senki ne értse senki, hogy miért
Szeretni valakit valamiért
Ezer életen és ezer bajon át
Szeretni valakit valamiért
(Republic: Szeretni valakit valamiért)

***

Csak a szívemen át,
csak a szívemen át,
csak a szívemen át
visz az utad tovább.

Szorítsd meg jól a két kezem,
szorítsd meg jól, ha engedem!
Bármerre indulsz el, úgyis engem találsz,
Arcodon érzed a nap sugarát!
(Republic: Csak a szívemen át)

***

Ég és föld között repülj velem,
vezess át az életen,
napot fess a szürke holdra.
Ég és föld között repülj velem,
vezess át az életen,
vigyél át a túlsó partra.
(Republic: ég és föld között)

***

Szeretni kell ez a lényeg.
Minek itt számolni az éveket
Ha nekem jó az ami néked
Tévedni már nem lehet.
(Szandi)

***

Amikor majdnem, majdnem feladtam
Velem voltál ezer alakban
A reményt már-már veszni hagytam
S megtaláltalak önmagamban.
(Zorán)

***

 

Így kéz a kézben
mi eddig szerelem volt,
törvény már.
(Zorán)

***

Hófehér hajó úszott a folyón,
s összesimult a fiú s a lány.
Színes lampion fénylett az égen,
mint a brosstű a mélykék ruhán.
És a fedélzet zenével megtelt,
szólt a ringató, lassú románc.
Volt egy tánc, volt egy tánc...
Ilyen szépet csak filmekben látsz.
(Zorán: Volt egy tánc)

 

 

 

 
Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Hírek
2016-os kollekció

A honlapon található termékek 2016-ban is változatlan áron vásárolhatóak meg.


Szavazás


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!